Dodatkowa forma zarabiania pieniędzy dają szansę na zwiększenie swoich oszczędności. Wielu z nas nie chce ryzykować swoich oszczędności i dlatego wybieramy lokowanie pieniędzy w banku. Oprocentowanie takich lokat jest niewysokie, dlatego nie można liczyć na wielkie profity. Osoby, które mają bardziej ambitne podejście do swoich oszczędności decydują się na szukanie innych wariantów inwestycji.

Rynek w odpowiedzi na takie zainteresowanie oferuje bardzo często usługę polegającą na skorzystaniu z funduszy inwestycyjnych. Są one powszechnie dostępne dla klienta indywidualnego. Nie trzeba też posiadać wielkich środków na początek, by się do nich zapisać. To właśnie jest ich silną stroną. Nawet niewielki wkład, jeżeli jest bardzo dobrze zarządzany z czasem przeradza się poważną kwotę. Strategia zarządzania ma ogromne znaczenie, dlatego trzeba ją bardzo dokładnie przemyśleć, zanim zdecydujemy się na wdrożenie jej w życie. Duża w tym rola specjalistów zatrudnianych przez fundusze.

Doświadczony fachowiec dobierze strategię działania do oczekiwań klienta. Poradzi także, które rozwiązania okażą się być najbardziej efektywne w dłuższej perspektywie czasu. Fundusze inwestycyjne to bardzo bezpieczne miejsc lokowania kapitału. Są one na bieżąco kontrolowane oraz nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ważną rolę w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych odgrywa ich statut. W nim jasno określone jest, w jaki sposób dopuszczalne jest inwestowanie środków powierzonych przez klienta.

Sam inwestor musi sobie zdawać sprawę z tego, że powierzenie swoich środków fachowcom wiąże się na  przykład z koniecznością ponoszenia kilku obowiązkowych opłat. Opłaty manipulacyjne, prowizje to jedne z nich. Nie da się ich w żadne sposób uniknąć, ponieważ stanowią one źródło dochodów dla towarzystw. Wysokości prowizji dobierane są uznaniowo w każdym funduszu. Kryterium to nie powinno być jednak głównym aspektem przy podejmowaniu decyzji. Dobrzy fachowcy często mają wysokie oczekiwania, ale wraz z nimi idzie ich wysoka skuteczność.