Fundusze inwestycyjne są formą inwestowania środków materialnych. Pieniądze są lokowane zbiorowo. Na fundusz inwestycyjny mogą być także lokowane papiery wartościowe.

W fundusze inwestycyjne mogą inwestować osoby indywidualne, ale także osoby prawne. Osobami prawnymi są między innymi miasta, gminy czy nawet przedsiębiorstwa.

Pomysł na fundusze inwestycyjne narodził się w Holandii. Był to dokładnie 1744 rok. Pomysłodawcą zaś był w samej osobie:Abraham van Ketwich. Postać ta była kupcem i pośrednikiem.

Na rynku istnieją różne postaci funduszy. Ogólnie dzielimy je na dwa typy.

Pierwszy z nich to tzw. fundusz otwarty, natomiast drugi to: fundusz zamknięty.

Każdy podmiot ma możliwość uczestnictwa w funduszu, dla którego celem swoich inwestycji są przykładowo:

-pomnażanie swojego kapitału

-przychód

-oszczędzanie przez dłuższy czas (przykład-indywidualne konto emerytalne)

Korzyści jakie płyną z inwestowania w fundusze to:

-małe wpłaty kilku członków funduszu pozwalają stworzyć znaczny kapitał, który umożliwia inwestycję , która ma na celu zysk większy niż przy wpłatach osób pojedynczych(lokata bankowa)

-elastyczność-w każdej chwili istnieje możliwość przystąpienia do funduszu jak i rezygnacja z niego

-profesjonalne zarządzanie naszym majątkiem

-bezpieczeństwo naszych pieniędzy

Fundusze inwestycyjne są coraz bardziej modną, ale i także popularną formą oszczędzania pieniędzy.

Aktualnie w Polsce mamy do wyboru ponad 3000 różnych funduszy , a wybierać możemy spośród polskich jak i zagranicznych placówek.

Fundusze inwestycyjne są bardzo wygodne ponieważ:

-cechuje je wysoka płynność(w każdej chwili osoba może wpłacać jak i wypłacać swoje środki finansowe)

-w łatwy i szybki sposób można sprawdzać stan swojego konta

-bardzo duża oszczędność czasu, ponieważ to nie my musimy sprawdzać rynek i szukać najlepszych okazji do inwestowania(robią to specjaliści, którzy są w tym kierunku wyszkoleni)

Dobre dla użytkownika funduszu jest również to, że nie trzeba inwestować bardzo dużych pieniędzy, aby oczekiwać zysk. Nawet niewielki kapitał pozwala na uzyskanie przychodów.