Fundusze inwestycyjne jest to forma wspólnego inwestowania, która polega na tym, aby zbiorowo ulokować środki pieniężne. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, na przykład przedsiębiorstwa, miasta lub gminy.

Na rynku występują dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych, pierwszy – fundusz otwarty, który może zmienić liczbę osób które uczestniczą w inwestowaniu.Grupa druga to fundusze zamknięte, które zawsze są o stałej liczbie tytułów uczestnictwa. Pewnie zastanawiacie się, po co właściwie zakładać fundusz inwestycyjny? Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy ochronić realną wartość aktywów funduszy.

Ogromnym plusem jest to, że następuje wzrost wartości aktywów, ponieważ wzrastają wartości lokat. Nawet względnie niewielkie wpłaty wielu uczestników generują znaczny wzrost majątku funduszu – nazywamy to kapitałem. Umożliwia on inwestycje mające na celu osiąganie zysków. Jeśli chcesz dołączyć do funduszy inwestycyjnych otwartych, możesz to zrobić w każdym momencie.

W 1997 nastąpiła zmiana prawa, dzięki czemu fundusze nabyły osobowość prawną. Według statystyk fundusze inwestycyjne z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Dzięki nim można zaoszczędzić na koncie bardzo dużą sumę. W Polsce istnieje bardzo duży wybór funduszy inwestycyjnych, przez co mogą być tym sposobem zaspokojone różnorodne potrzeby inwestycyjne. W funduszach nie ma kosztów ukrytych.

Od roku 2010 w Polsce zaczęły funkcjonować fundusze ETF. Tytuły uczestnictwa tych funduszy są handlowane na giełdzie, jak zwykłe akcje. Oprócz funduszy otwartych i zamkniętych, można wyróżnić również fundusze statutowe – jest to spółka  o zmiennym kapitale akcyjnym. Fundusze inwestycyjne mogą różnić się między sobą poziomem ryzyka. Na rynku nie ma dwóch identycznych funduszy inwestycyjnych. Każdy fundusz ma swoje indywidualne zalety. Założenie funduszu jest bardzo opłacalne. Dzięki temu możemy zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć na przedmioty na które nie możemy sobie pozwolić od razu.